White Church (Part Three) V-A: "'Methodist vs 28', Cabinet"